بیانات مهم مهندس ایمانی در شبکه آموزش

مهندس ایمانی مدیر عامل موسسه آموزشی نیکو به عنوان کارشناس آموزشی مدعو در شبکه آموزش صدا و سیما از اهمیت بالای نمره دانش آموزان در پذیرش آنها در دانشگاه و رشته مورد نظرشان میگویند...

مصاحبه مهندس ایمانی در صدا و سیما

مهندس ایمانی مدیر عامل موسسه نیکو به عنوان کارشناس خلاقیت مدعو در شبکه آموزش صدا و سیما از اهمیت ایجاد خلاقیت در مطالعه و تدریس و نیز روش های ایجاد آن صحبت میکنند و در ادامه ایشان به کنکور اختصاصی فرهنگیان و روش های موفقیت در آن نیر پرداخته اند

اساتید

اساتید مطرح و رتبه پرور شهر

استاد نادری

فیزیک

استاد اسماعیل پور

ریاضیات

استاد شفق آذر

شیمی

استاد احمدیان

زیست شناسی / مشاور

استاد صدری

زیست شناسی

استاد دانش فراز

هندسه و گسسته

استاد بدری

اقتصاد

استاد گوگانی

دین و زندگی / فلسفه و منطق

استاد تالشی

ادبیات

استاد جهانپور

زبان انگلیسی

استاد مهدی زاده

عربی

آموزش

نحوه ثبت نام در سایت