کلاس

جمع بندی فیزیک استاد نادری

حتما ویدیو ها را مشاهده کنید

رزومه استاد نادری:

ارشد هوا و فضا از دانشگاه تبریز
مدرس رتبه های دو رقمی کنکور سال های اخیر
مولف کتاب :فیزیک با طعم سالاد شیرازی
مبتکر و برگزار کننده: ازمون های 2+2 برای اولین بار در ایران

ویدیو ها

شروع کلاس های جمع بندی فیزیک

رضایت دانش آموزان از کلاس جمع بندی فیزیک

تطابق جزوه جمع بندی فیزیک با کنکور امسال

شرح نحوه برگزاری کلاس های جمع بندی فیزیک

شرکت در کلاس

جهت شرکت در کلاس جمع بندی باید ثبت نام کنید!